بنام خدای     عشق

تلفن تالار : ۸۸۶۹۸۲۹۲-۰۲۱

مدیریت    : ۰۹۱۲۴۲۴۱۷۴۴

شرح منوی غذای
تالار ارغوان طلائی

سلف شماره 1 : • سالاد فصل
 • سالاداندونزی
 • سالاد الویه
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 20.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقلا پلو با گوشت گوسفندی (بابرنج %100 ایرانی و روغن حیوانی) %50
 • جوجه کباب بی استخوان زعفرانی (250گرم) %50
 • کباب لقمه زعفرانی (180 گرمی) %50
 • برنج سفید ایرانی (با برنج %100 ایرانی و روغن حیوانی ) %50
 • خورش فسنجان
 • ته چین مرغ

سلف شماره 2 : • ماست و خیار
 • سالاد فصل
 • سالاد الویه
 • سالاد اندونزی
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 20.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقلا پلو با گوشت گوسفندی (برنج %100 ایرانی و روغن حیوانی)
 • زرشک پلو با مرغ (برنج %100 ایرانی)
 • شیرین پلو با مرغ (نثار ویژه)
 • جوجه کباب بی استخوان (250 گرمی)
 • کباب لقمه زعفرانی (180 گرمی)
 • خورش فسنجان
 • ته چین مرغ
 • بیف استروگانف
 • خوراک زبان

سلف شماره 3 : • رولت بستنی
 • ماست و خیار
 • سالاد فصل
 • سالاد اندونزی
 • سالاد الویه
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی/ دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • 84.000 تومان
  در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 20.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقلا پلو با گوشت گوسفندی (برنج %100 ایرانی و روغن حیوانی)
 • زرشک پلو با مرغ (برنج %100 ایرانی)
 • شیرین پلو با مرغ (نثارویژه)
 • جوجه کباب بی استخوان (250 گرمی)
 • کباب لقمه زعفرانی (180 گرمی)
 • خورش فسنجان
 • ته چین مرغ
 • بیف استروگانف
 • خوراک زبان
 • خوراک جوجه چینی
 • خوراک ماهی قزل آلا
 • آلبالو پلو با گوشت

سلف شماره 4 : • خوراک زبان 25 %
 • کباب بختیاری
 • ماهی قزل آلای سرخ شده 25 %
 • آلبالو پلو با گوشت 25 %
 • آبمعدنی
 • سالاد فصل / پاستا
 • نوشابه / دلستر قوطی / دوغ
 • ژله / کرم کارامل
 • ماست و خیار و ماست و بورانی
 • باقلا پلو با گوشت 50%
 • زرشک پلو با مرغ 25%
 • شیرین پلو با مرغ 25 %
 • جوجه کباب 250 گرمی بیا کباب لقمه 180 گرمی 50 %
 • خورش فسنجان
 • ته چین مرغ
 • رولت بستنی
 • بیف استروگانف 25 %