بنام خدای     عشق

تلفن تالار : ۸۸۶۹۸۲۹۲-۰۲۱

مدیریت    : ۰۹۱۲۴۲۴۱۷۴۴

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

دیس پرس

سلف سرویس

پذیرایی اختیاری : شش طعم آبمیوه طبیعی نامحدود ، شربت نامحدود ، چای نامحدود ، دسر ، ترافل یا موس یا کرم کارامل